Restoran "Vrške" Vukovar

Parobrodarska 3, 32000 Vukovar

Telefon: +385 32 441 788

Rezervacije

Unesite svoju rezervaciju ili upit u za to predviđen obrazac
Unesi zbroj: 9 + 7 =